OMNIADA TRAD - Servicii de traducere


   


  Omniada Trad - Traduceri de specialitate
 

TRADUCERI DE SPECIALITATE

 

Traduceri juridice
Contracte, statute de societate, acte constitutive, sentințe și hotărâri judecătorești, decizii, acte normative, regulamente, legislatie, procese verbale, acte autentice, certificate de orice tip, caziere fiscale.
Efectuăm traduceri de decizii, acte normative, regulamente, legislație, contracte, statute de societate, acte constitutive, procese verbale, sentințe și hotărâri judecătorești, acte autentice, certificate de orice tip, caziere judiciare, caziere fiscale, adeverințe medicale, acte de stare civilă, diplome de studii, foi matricole, dosare de emigrare, procuri, permise de conducere, cărți de muncă, acte de studii, atestate, autorizații.

Traduceri economice
Analize financiare, documente pentru licitații internaționale, dosare de finanțare, bilanțuri și alte documentații contabile, studii marketing, finanțe-bănci.
Efectuăm traduceri de bilanțuri și alte documentații contabile, analize financiare, documente pentru licitații internaționale, dosare de finanțare, studii marketing, finanțe-bănci.

Traduceri medicale și farmaceutice
Prezentări de medicamente și echipamente medicale, de produse farmaceutice, articole de specialitate, prospecte de medicamente, documentație pentru studii clinice, contracte de studii clinice, fișe de pacienți, certificate de analiză/conformitate/calitate, autorizații de studii clinice, valori de laborator, formulare de consimțământ informat.
Efectuăm traduceri de prezentări de medicamente și echipamente medicale, de produse farmaceutice, articole de specialitate, prospecte de medicamente, documentație pentru studii clinice, formulare de consimțământ informat, contracte de studii clinice, fișe de pacienți, certificate de analiză/conformitate/calitate, autorizații de studii clinice, valori de laborator

Traduceri tehnice
Manuale și instrucțiuni tehnice, manuale de utilizare, măsuri de siguranță, broșuri, caiete de sarcini, instrucțiuni de instalare, manuale de operare, manuale de întreținere, liste de componente, manuale de construcție, fișe tehnologice ale produselor, aparatură electronică și electrocasnică, mașini industriale, automobile, caiete de sarcini, cataloage de produse de siguranță rutieră, articole științifice
Traducerea de manuale de utilizare, instrucțiuni tehnice, etc. reprezintă o sarcină grea și cu multă responsabilitate. Folosim pentru traducerea documentelor tehnice numai translatori cu experiență în domeniul tehnic.
Efectuăm traduceri de: manuale și instrucțiuni tehnice, măsuri de siguranță, manuale de utilizare, broșuri, caiete de sarcini, instrucțiuni de instalare, manuale de operare, manuale de întreținere, liste de componente, manuale de construcție, fișe tehnologice ale produselor, aparatură electronică și electrocasnică, mașini industriale, automobile, caiete de sarcini, cataloage de produse de siguranță rutieră, articole științifice, etc.