OMNIADA TRAD - Servicii de traducere


   


  Omniada Trad - Translații
 

INTERPRETARIAT / TRANSLATII

 

Vă putem pune la dispoziție traducători/interpreți autorizați de Ministerul de Justiție pentru întâlniri de afaceri, ceremonii oficiate în cadrul Stării Civile, simpozioane și colocvii ce au ca limbă de conversație una dintre limbile menționate mai sus. Tariful este stabilit pe oră întreagă, aceasta nefiind divizibilă.
Pentru o soluționare favorabilă este recomandată o programare.